Прием на предложения за Наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата за 2021 г.

Дирекция „Култура” на Столична община приема предложения за Наградите за ярки постижения в областта на културата за 2021 г., съгласно Статут на наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата, приет с Решение №344 от 22.06.2017 г. на Столичен общински съвет. Наградите се връчват в Деня на София – 17 септември.

Предложенията се приемат до 16 ЮЛИ 2021 г., включително, в областите:

-          Литература;

-          Театър;

-          Музика;

-          Визуално-пластични изкуства;

-          Художествена фотография;

-          Кино;

-          Архитектура, опазване на културното наследство и естетизация на градската среда;

-          Критика и журналистика в областта на културата;

-          Танцово изкуство;

-          Фолклорни сценични изкуства;

-          Съвременни перформативни и мултижанрови изкустваq

както и за

-          Специалната награда на София за изключителни постижения и принос в националната култура.

Могат да бъдат номинирани творци/ творчески колективи за конкретно произведение, създадено, представено и реализирано на територията на град София или художествен факт с траен характер и реален принос за културния живот на града за периода 1 юли 2020 г. – 1 юли 2021 г.

Документи се приемат само по електронен път на https://kultura.sofia.bg/awards/.

Предложението следва да съдържа мотивировка на кандидатурата (до две страници); творческа биография на автора/ участниците в авторския колектив; авторски материал или конкретното произведение (книга, филм, запис на театрален спектакъл/концерт и пр.), което е повод за предложението; контактна информация за вносителите на предложението; контактна информация за предложения творец/ творчески колектив.

Статутът за наградите е публикуван на www.artsofia.bg, в раздел АРТ КОНКУРСИ.

За допълнителна информация – тел. 02 988 20 08, дирекция „Култура” на Столична община.

Носителите на наградите до 2020 г., включително, можете да видите на: https://artsofia.bg/bg/pub/nositeli-na-nagradite-na-stoli-ch-na-ob-sht-ina-za-ja-rki-postijeni-ja-v-oblastta-na-kulturata 

Моля почакайте...