НОВ СТАТУТ НА НАГРАДИТЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ЯРКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИЕ С РЕШЕНИЕ №344 ОТ 22 ЮНИ 2017 Г. НОВ СТАТУТ НА НАГРАДИТЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ЯРКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА.

Отмяната на нормативен акт и неговата замяна с нов, който се отнася до същата материя, се допуска само, ако промените са многобройни и важни. В настоящия случай се касае за насложени през годините изменения на Статута, при които неколкократно е променян броя на областите, в които се правят номинации. С проекта на нов Статут се добавят две нови области и се променят имената и съдържанието на вече съществуващи такива.

Възприети са много от предложенията обсъдени от работната група, състояща се от представители на всички творчески съюзи на територията на София, преподаватели във висши учебни заведения по изкуства, членове на Обществено-експертния съвет по култура към Столична община, общински съветници от ПКОНККМ и членове на журито на Наградите на Столична община от последните години, във връзка с условията за кандидатстване, категориите и др. Въз основа на тези тези предложения са променени условията за кандидатстване в конкурса за наградите, както и процедурата по разглеждането им.

Въведена е нова награда на журито.

От друга страна в новия проект е прецизирано името на една от наградите - „Специална награда на София за цялостно творчество и изключителни постижения и принос” - която в действащия статут е изписана по три различни начина. Тази неточност е коригирана като навсякъде в текста на новия Статут е заменена със „Специална награда на София за изключителни постижения в националната култура”. Изчистени са и фактологически несъответствия между имена на отдели и дирекции.

Статут на наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата, приет с Решение №344 от 22.06.2017 г. на Столичен общински съвет:

https://council.sofia.bg/documents/20182/514033/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB.+-+344.pdf/bab25c2c-3eae-4220-ab70-90a0c41e206e 

Моля почакайте...