МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ПО КОМПОЗИЦИЯ “СОФИЯ 2019”

Международният конкурс по композиция “София” се организира от Столична община, ОКИ Дом на културата „Красно село”, с участието на Камерен ансамбъл  „Софийски солисти”

Условия за участие:

1. В конкурса имат право да участват кандидати от всички страни, родени след 1976 г.

2. Произведенията трябва да са за струнен квартет и 12 струнни инструменти 3-3-3-2-1.

3. Всеки кандидат може да представи едно произведение или цикъл, с времетраене не по-малко от 10 минути и не повече от 15 минути. Партитурите да са изписани на компютърна програма или на четлив ръкопис.

4. Произведението не трябва да е публично изпълнявано, издавано или записвано студийно.

5. Кандидатите трябва да изпратят в срок до 30.09.2019 г. (по пощенско клеймо) следните материали в общ пакет:

    а/ запечатан плик с партитурата на конкурсното произведение в два екземпляра;
    б/ запечатан непрозрачен плик, в който е поставен лист с името на кандидата, адрес, телефон, e-mail и кратка творческа биография;
    в/ запечатан плик с декларация на автора, че приема условията на конкурса и че произведението не е изпълнявано, издавано или записвано студийно.

6. Конкурсът е анонимен. На заглавната страница на всяка партитура в десния горен ъгъл вместо името на автора се изписва произволно избрано 5-цифрено число. Същото число се изписва и върху останалите пликове с информацията за кандидата.

Върху пликовете и партитурите на творбите не трябва да има никакви обозначения, нарушаващи анонимността (освен 5-цифреното число, избрано от автора). Всякакви други обозначения, нарушаващи анонимността, водят до техническо декласиране на кандидатстващите.

7. Материалите се изпращат на адрес:

    бул. “Цар Борис ІІІ“ № 41
    1612 София, България
    ОКИ „Красно село”
    За конкурса “София 2019”
    www.oki-krasnoselo.com  
    www.Sofiasoloists.com   
    fax. +3592 9516273

Допълнителна информация и пълен пакет документи са публикувани ТУК.

Моля почакайте...