Конкурс за ученици от столичните училища „Вековната мъдрост на нашия град“

1.      Тема: „Вековната мъдрост на нашия град“

2.      Регламент:

2.1. Конкурсът се организира от клуб „Учители“ към Столична библиотека и 149 Средно училище „Иван Хаджийски“ – София;

2.2. В конкурса може да участват ученици от всички училища и гимназии на територията на Столична община в две възрастови групи – от V до VII и от VIII до ХІІ клас;

2.3. Конкурсът е разделен на две направления:

·        есе;

·        стихотворение.

2.4. Обем на предлаганите авторски произведения – до четири стандартни страници (Times New Roman, single, 12);

2.5. Задължително условие е творбите да не са публикувани преди това на друго място, в това число и в Интернет и социалните мрежи. Ако в която и да било фаза от конкурса бъде установена подобна практика, предлаганата творба се дисквалифицира от участие;

2.6. Творбите се изпращат само по електронен път на адрес: sofiateachers@abv.bg;

2.7. Всеки участник има право да изпрати максимум по едно свое произведение в едното или в двете направления;

2.8. Няма ограничения в броя участници от всяко отделно училище;

2.9. Селекцията на изпратените произведения, както и определянето на победителите, се извършва от предварително избрано и обявено жури, в чийто състав участват:

·        представител на Столична библиотека;

·        представител на клуб „Учители“ към Столична библиотека;

·        представител на Министерство на образованието и науката;

·        представител на Асоциацията на учителите по български език и литература;

·        представител на Синдиката на Българските учители (КНСБ);

·        университетски преподавател по българска литература;

·        представител на ученическия парламент от софийско училище;

·        представител на 149 СУ „Иван Хаджийски“.

2.10. Всеки член на журито има право, според собственото си желание, да участва в оценяването само в едното или и в двете направления на конкурса;

2.11. Членовете на журито участват в неговата дейност като доброволци, без възнаграждение от страна на организаторите.

3.      Срокове:

·        Срок за изпращане на произведенията – от 15 март до 15 април 2019 г.;

·        Обявяване на журито в двете направления: не по-късно от 14 март 2019 г.;

·        Срок за оценяване на изпратените произведения от журито и изготвяне на протокол със списък на наградените – 10.05.2019 г.;

·        Публикуване на резултатите – не по-късно от 15.05.2019 г.;

·        Награждаване на победителите – 24.05.2019 г. в Столична библиотека.

4.      Награден фонд:

·        Първа награда за всяка една от двете възрастови групи на двете направления – електронна книга или таблет;

·        Втора награда за всяка една от двете възрастови групи на двете направления –  книги и флаш-памет;

·        Трета награда за всяка една от двете възрастови групи на двете направления – книги.

4.1.            Всеки участник получава едногодишна безплатна читателска карта за Столична библиотека;

4.2.            Всеки участник получава награда – книги, които ще бъдат предоставени като дарение от организаторите.

5.      На класираните на първо място се осигурява участие в средства за масова информация, в което те да бъдат представени на широката публика.

6.      Издаване на сборник с десетте най-добри произведения от всяко едно от двете направления – в хартиен и в електронен вид – официално представяне в Столична библиотека не по-късно от 30.06.2019 г.

За допълнителна информация: email: sofiateachers@abv.bg, тел. 0894442594, 0894442589 и 0885685352.

Снимка: площад "Славейков", началото на XX век.

Моля почакайте...