-

Започва работата на терен по издигането на „Един човек“ на площадка „Мавзолей“

one person_location_01a

С поставянето на ограда и подготовка на площадката за монтаж на високотехнологичната интерактивна инсталация, стартира действителната работа по проекта „Един човек“ на Венелин Шурелов. Творбата беше одобрена за подкрепа в първото издание на програма „Навън“ на Столична община. 15-членна комисия с участието на експерти от Софийската градска художествена галерия, Министерството на културата, Обществено-експертния съвет по устройство на територията, градски дизайн и реклама и независими външни експерти избра „Един човек“ сред общо 18 проекта в първата конкурсна сесия на програмата.

Водещите изисквания към предлаганите произведения бяха висока художествена стойност и иновативност, които да помогнат за постигане на по-голямо разнообразие и динамика в културния живот на София. Инсталацията „Един човек“ представлява 13-метрова фигура, изградена от модулна стоманена, фермова конструкция и двустранно разположение LED екрани. Към екраните се подава динамично съдържание, което се генерира от специално създаден алгоритъм в два режима. При първия се получава сигнал от две камери, разположени върху фигурата. През определен интервал от време повтарящ се кратък запис от видеонаблюдението се качва като фрагмент върху екраните, като всеки от тях е „уловил“ един или няколко минувачи. Така голямото „екранно тяло“ ще изглежда съставено от множество други по-малки фигури. На всеки кръгъл час видео стриймингът се вдига в „цял формат“ и позволява на зрителя да нанесе силуета си в контура на фигурата. Вторият режим е генериран от анализ на информация за времето и данни за състоянието на въздуха в София.

Планирано е монтажната дейност на площадката на бившия мавзолей да започне в края на септември и да приключи до средата на октомври, а “Един човек” ще бъде на разположение на града до декември 2021 г.

Моля почакайте...