-

Програма „Навън” за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда с ново направление за творби в периферията на София

155247948_4289822827729240_7259834183304231939_o

След големия интерес към първото издание на програма „Навън“ и интерактивната инсталация „Един Човек” на Венелин Шурелов, се обсъжда разширяване на обхвата на програмата в периферията на града. Предложението на председателя на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие Малина Едрева и зам.-кмета на Столична община доц. д-р Тодор Чобанов е да се създаде ново направление към програмата, наречено „Открито“. В подготовката на правилата и съдържателния обхват на новото направление се включиха водещи експерти в областта на визуалните изкуства и изкуството в публична среда. По него ще се подкрепя финансово реализацията на нови творби в периферни, нетипични или слабо разработени като терен за изкуство места в града. Възможните локации ще бъдат определяни на годишна база по предложение на Експертно-художествения съвет към кмета на Столична община в партньорство с Направление „Архитектура и градоустройство”. Селектираните от независимо жури до два проекта ще могат да получат максимално индивидуално финансиране от 17 000 лв. и да бъдат експонирани за не повече от година. Направление “Открито” на програма “Навън” ще подпомага и млади автори, както и постоянно пребиваващи чужденци в България, да осъществят творческите си идеи.
Стартът на първото издание на направление „Открито” се планира за началото на пролетта на 2021 г., с обявяването на покана за участие, посочваща конкретните локации и нужните документи при кандидатстването. По програма „Навън” се запазва досегашната локация на площадка „Мавзолей”, условията и реда за кандидатстване, както и процедурата по селекция на проектите ще бъдат като в първото й издание.

Процедурата за писмена обществена консултация на новото направление вече приключи, предстои правилата да бъдат обсъдени в постоянните комисии на СОС, а след това предложени за одобрение от общинския съвет.

Моля почакайте...