-

Обществено представяне на постъпилите проекти и решенията на Комисиите за творческа оценка по Програма „Навън“ за 2022 г.

На 17 февруари в Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ бяха представени проектите, кандидатствали по програма „Навън“ на Столична община за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда в направленията „Градска градина – площадка мавзолей“ и „Открито“. Общо 12 художествени проекта участваха в конкурсите и бяха разгледани от комисиите за творческа оценка по двете направления. Комисиите за творческа оценка предлагат през 2022 г. в Градската градина да бъде експонирана творба на Красимир Терзиев, а в езерото в квартал „Дружба“ да бъде реализиран проектът на Минà Минов. Предстои Столичният общински съвет да приеме решение за реализиране на проектите.

Запис вижте тук.

„Целта на програма „Навън“ е съвременното изкуство да достига до повече хора, затова избрахме и втора локация, която е в по-периферен район. Нашето желание и цел е съвременното изкуство да се чувства еднакво добре на различни места в града ни, както се случва във всяка една европейска столица“, заяви при представянето Биляна Генова - директор на дирекция „Култура“ на Столична община.

Според проф. Георги Янков – председател на комисията за творческа оценка на проектите в направление „Градска градина – площадка мавзолей“, председател на Експертно-художествения съвет към Столична община и ректор на Националната художествена академия, програма „Навън“ е много стойностна, защото предизвиква диалог в обществото.

„Изкуството в градска среда никога не е въпрос само на творчество. Съвременният възглед в изкуството в обществена среда е да се работи с общности, а не само с обекти“, заяви Лъчезар Бояджиев – председател на комисията за направление „Открито“.

МЕЖДУ МИНАЛОТО КОЕТО Е НА ПЪТ ДА СЕ СЛУЧИ И БЪДЕЩЕТО КОЕТО ВЕЧЕ Е БИЛО се нарича творбата, която е избрана от комисията за експониране в Градската градина – площадка мавзолей“. Неин автор е д-р Красимир Терзиев. Проектът предвижда изписване на текста в кръг, отворен между началото и края на сентенцията, като по този начин публиката ще има възможност за непосредствен достъп до произведението. „Текстът е синтез на някакво усещане, което имам в последните години, в които наблюдавам от една страна миналото да се преработва със страшна скорост, докато бъдещето е все по трудно да бъде въобразено“, каза д-р Терзиев. Той обясни, че съвсем съзнателно е проектирал надписа, позовавайки се на идеите на художественото слово от 20-ти век и не е включил пунктуационни знаци, за да може думите „да бъдат изстреляни бързо, без паузи, без бъдеще и минало“.

„Блок в езерото“ на Минà Минов е първото избрано от комисията произведение в новото направление „Открито“. Авторът обясни, че се е впечатлил от архитектурата на два блока в квартал „Дружба“ и ги е пресъздал под формата на къщичка за патици, която да плува в езерото. „Работата ми е изключително съобразена и провокирана от мястото. Мисля си, че в последните десетилетия изкуството винаги се натоварва с някакви очаквания. Не е достатъчно нещо да е просто естетическо, очаква се да върши някаква полезна работа – да помага на обществото, да се грижи за климата и т.н. Моята къщичка за патици е коментара ми на това“, коментира Минà Минов.

Точно свързаност с мястото е било едно от изискванията към проектите в направление „Открито“ обясни д-р Галя Димитрова – Димова, която също е член на комисията. При оценката на предложенията е било важно още произведенията да са във взаимовръзка със средата и да ангажират локалната общност.

„Навън“ е първата по рода си програма в България за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда. Тя е създадена през 2018 г. от Столична община с цел да обживи и да придаде нов смисъл на едно от историческите „бели петна“ в центъра на столицата – площадката на бившия мавзолей. Програмата е фокусирана върху съвременното изкуство и неговите възможности да коментира и преработва миналото, както и да поражда обществени дискусии, да привлича и възпитава публики. През 2021 г. се създава и второто направление на програмата – „Открито“, което се фокусира върху периферни зони на столицата, кварталите на града и местата, в които има ограничен достъп до изкуство. За 2022 г. е избран паркът около езерото в квартал „Дружба“.

Двете направления на програмата за изкуство в градската среда изпълняват приоритети от Стратегията за развитие на културата на Столична община „София – Творческа столица 2013 - 2023“, като работят за осигуряване на достъп до култура, за развитие на съвременното изкуство и човешкия капитал, както и за облагородяване на градската среда. Програмите следват моделите на редица международни конкурси за съвременно изкуство и са част от актуалните процеси за утвърждаване на присъствието на изкуството в градска среда.

Красимир Терзиев е интердисциплинарен художник и изследовател, чиято работа обхваща различни медии, като видео/филм, фотография, живопис/рисунка и текст,  поставяйки под въпрос границите между реалност и фикция, като същевременно изследва разнородните преходи и напрежения между глобализирания свят, доминиран от поразителното многообразие от символични изображения, и неговите материални основи в технологичния, физически и човешки “хардуер". Живее и работи в София. Има докторска степен по Културната антропология от Софийския университет (2012), където понастоящем преподава, и магистърска степен по живопис от Националната художествена академия, където преподава от 2008 до 2016. Носител на Наградата за съвременно българско изкуство Unlimited (2011) и наградата за ново българско изкуство „Гауденц Б. Руф“ (2007). Произведенията на Терзиев са част от колекциите на Centre Pompidou/MNAM, Париж;  Arteast 2000+ Collection, Moderna Galerija - Любляна; Art Collection Telekom, Бон; Софийска градска художествена галерия, София; Kunstsammlung Hypovereinsbank, Мюнхен; колекция Gaudenz B. Ruf; колекция „Владимир Илиев; Артпроджект Депо“; колекция „Дана и Георги Войнов“ и др. Красимир Терзиев е автор на академичната монография “Ре-композиция.  Автор, медия и произведение в епохата на дигиталното възпроизводство” (2012).

Минà Минов е съвременен визуален артист. Завършил е „Скулптура“ в Националната художествена академия, учил е в Hunter College, Ню Йорк и Frank Mohr Instituut в Гронинген, Нидерландия. До момента е имал няколко самостоятелни изложби и реализирани проекти в София, Благоевград, Белград, Букурещ, Ню Йорк, Амстердам, както и други градове в Нидерландия и в Германия. Мина̀ Минов е носител на награда на фондация „Св.св. Кирил и Методий“, награда Szpilman и стипендия George Verberg.

Изображения:

1. Представяне на постъпилите проекти по Програма "Навън" в РЦСИ "Топлоцентрала", фотограф: Стефан Марков

2. Проект МЕЖДУ МИНАЛОТО КОЕТО Е НА ПЪТ ДА СЕ СЛУЧИ И БЪДЕЩЕТО КОЕТО ВЕЧЕ Е БИЛО на Красимир Терзиев

3. Проект БЛОК В ЕЗЕРОТО на Минà Минов

 

Моля почакайте...