-

Сесия на Програма „Навън” за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда

Sofia_VisualArts_Promo_image_03

През 2021 г. Столична община, чрез дирекция „Култура”, обявява сесия на Програма „Навън” за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда за 2022 г. -  площадка „Мавзолей“.

Срокът за подаване на проекти е от 30 юли 2021 г. до 30 септември 2021 г., включително. 

 

Проектните предложения се приемат в деловодството на дирекция „Култура” на пл. „Славейков” №4, ет.4, стая 409.

Заявления, изпратени по пощата, чрез e-mail и с куриер няма да бъдат приемани!

Повече информация за правилата и изискванията можете да видите ТУК.

Необходими документи за кандидатстване по Програма "Навън":

·         Идеен проект и визуализации;

·         Бюджет за реализация - авторски хонорар, разходи за монтаж, демонтаж и всички други свързани с разходи, като транспорт, осветление, информационни табели и др. (формуляр на бюджета изтеглете тук)

·         График за реализация;

·         Портфолио на автора/авторите;

·         Становища от архитект и конструктор за съответствието с изискванията за конкретната локация, сигурността, устойчивостта на конструкцията, безопасността, конструктивната изпълнимост и др.

·         Декларации за авторски права

(за физически лица изтеглете тук)

(за юридически лица изтеглете тук)

·         Декларация за лични данни – за юридически лица изтеглете тук

·         Декларация за лични данни – за физически лица изтеглете тук

Необходими документи за съгласувателната процедура (изискват се на следващ етап, съгласно изискванията на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община):

·         Схема за разполагане на временната инсталация.

·         Архитектурен и конструктивен проект, проект за осветление и мълниезащита.

·         Проект - план за безопасност и здраве.

Конструктивен проект и геодезията на площадката с изискванията за конструктивна и архитектурна съотносимост на предложенията ще намерите по-долу: 

Геодезическа снимка

Армировка плоча

Кофраж плоча

Площадка

Индикативен график за реализация на Направление 1 (Площадка „Мавзолей“) през 2021 - 2022 г.:

20.07.2021 г.  - Обявяване на Програмата

30.09.2021 г. -  Краен срок за подаване на проекти

04.10. – 05.11.2021 г. - Преглед на документите и творческа оценка на постъпилите предложения

Ноември 2021 г. - Одобрение от Столичен общински съвет

08.12.2021 г.  - Публикуване на резултатите

Декември 2021 – март 2022 г. - Провеждане на съгласувателната процедура от компетентните институции

Март 2022 г.  - Разглеждане и одобрение от Столичен общински съвет

Март – април 2022 г. -  Сключване на договори

За допълнителна информация:

Ангел Иванов, главен експерт в дирекция "Култура" - 0884 900 888, angiva@abv.bg;  

Биляна Балева, старши юрисконсулт в дирекция "Култура" - 0884 107 192, bilianabaleva@gmail.com. 

Моля почакайте...