Столична програма „Култура“ ще финансира през 2023 година проекти, утвърждаващи свободата на словото, гражданското участие, културното многообразие и с отношение към екологичната устойчивост

Сесията за кандидатстване ще бъде отворена от 3 октомври до 11 ноември 2022 г., а проектите трябва да се реализират от 15 февруари до 15 декември 2023 година.
 
Само по Направление „Мобилност“ ще бъдат реализирани още две сесии: от 27 март до 27 април 2023 г. (за събития, които ще се реализират от 1 май до 15 септември 2023 г.) и от 15 юли до 15 август 2023 г. (за събития, които ще се реализират от 15 септември до 15 декември 2023 г.).

Специален приоритет за следващата година, на който трябва да отговарят кандидатстващите културни проекти, е активно утвърждаване на европейската принадлежност на България и ценностите на демокрацията – свободата на словото, гражданското участие, културната изява и културното многообразие. Те трябва да демонстрират и отношение към екологичната устойчивост. Проектите трябва да предвиждат обосновани и ефективни дейности за реализация на специалния приоритет и/ или на поне един от допълнителните годишни акценти:
 
- развитие на млади творци, на професионалисти и мениджъри в сферата на културата;
 
- ангажиране на юношеска и младежка публики;
 
- разширяване на публиката;
 
- секторни и междусекторни партньорства;
 
- подкрепа на дебютни изяви.
 
За първи път през 2023 година в Направление „Музика“ ще бъдат подкрепяни проекти за клубни изяви на младежката музикална сцена – музикален ъндърграунд, дебюти, субкултурни и попкултурни музикални проекти.
 
Направление „Културно наследство и социализация“ ще изисква от кандидатстващите да предвидят дейности за представяне и популяризиране на археологическите обекти, находки и археологическата дейност пред ученици, както и да планират дейности, провокиращи интерес към археологическото и историческо наследство, да предвиждат връзка с живите изкуства.
 
Направление 9 на Столична програма „Култура“ ще има ново име – „Културно-образователни проекти, активни публики“. То заменя досегашното – „Активни публики“ – за да се постави акцент върху културно-образователни и социално насочени проекти, които стимулират участието в творчески инициативи, съпричастни към културния живот на града, ориентирани към създаване на активна публика, укрепване и повишаване на културните компетенции, знания, лични умения и мотивация за участие в културния живот на създателите на култура и на настоящите и бъдещите аудитории.
 
Направление 10 „Кино“ ще финансира режисьорски дебюти с късометражни филми (игрални, анимационни, документални) с времетраене до 27 минути, както и документални проекти (до 60 мин.) на утвърдени режисьори.
 
И през следващата година са предвидени мерки в подкрепа на артистите и организаторите на събития, които да позволят успешното реализиране на проектите при възникнали непредвидени ситуации. При обективни затруднения и обстоятелства, бенефициентите на програмата ще могат да изискат удължаване на срока на договора и неговото продължаване през 2024 година. Увеличен е размерът на минималното финансиране за проект във всички направления.
 
Дирекция "Култура" ще организира целеви обучения за кандидатстващите, които ще бъдат допълнение на традиционните информационните дни. Фокусът им ще бъде върху подготовка на проекти и развитието на проектна идея за начинаещи.
 
Актуалната информация ще бъде публикувана на: https://kultura.sofia.bg/.

Моля почакайте...