Критерии за оценка на предложенията за присъждане на Наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата за периода 1 юли 2021 г. – 1 юли 2022 г.

Критерии за оценка на предложенията за присъждане на Наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата за периода 1 юли 2021 г. – 1 юли 2022 г.

Съгласно чл.7, ал.9 от Статута за Наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата,  

За „Специалната награда на София за изключителни постижения и принос в националната култура”:

- Принос за развитието на културата в национален мащаб
- Цялостен творчески принос в обогатяването на културния живот на София
- Ярко творческо присъствие и професионална активност
- Безспорен авторитет сред гилдията и гражданството
- Юбилейна/ значима годишнина

За Наградите в 11-те области:
- Конкретно произведение, допринасящо за изграждане творческия образ на София
- Открояващо се постижение на творци/ творчески колективи, работещи на територията на Столична община, което е художествен факт с принос за културния живот на София (в периода 1 юли 2021 г. – 1 юли 2022 г.), характеризиращо се с:
- Популяризиране на ценности от културно-историческото наследство или съвременното изкуство
- Ангажиран поглед към специфичната културна среда на столицата
- Цялостно представяне пред публика
- Професионално постижение с широк положителен отзвук сред гилдията, потребителите на културни продукти и медиите в национален мащаб
- Насърчаване на европейското измерение на културата
- Ефективност по отношение на социалното и икономическото въздействие
- Иновативност и оригиналност

За Наградата на журито:
- Мултижанровост
- Широк отзвук в медиите и в общественото пространство
- Новаторство

 

 

Моля почакайте...