София и още 7 европейски столици заедно в проект за подобряване на достъпа до култура

original (1)

Градовете в целия свят бързо се разширяват и променят. До 2050 г. се очаква 68% от населението да живее в градските райони. Развитието на културата е доказало социалните и икономическите ползи за големите населени места и общностите в тях. Въпреки това за мнозина изкуството е все още са недостъпно. Осем европейски града - Амстердам, Дъблин, Лисабон, Лондон, Рига, София, Талин и Вилнюс - ще си сътрудничат в създаването и прилагането на приобщаващи политики за подобряване на достъпа до култура за всички граждани в новосъздадена мрежа, наречена ACCESS.

„В София в един и същи ден се случват по няколко събития. За нас е важно те да достигнат до своята публика, да намерят хората, които биха ги харесали и биха се заинтригували от тях, за да бъде животът им по-богат.“, подчерта Биляна Генова, директор на дирекция „Култура” на Столична община.

Разнообразието – сила и предизвикателство

Разнообразният социален, икономически и етнически произход на хората в градовете, както и различните религии и начин на живот, осигуряват идеална среда за иновации. Въпреки това градовете са изправени пред нарастващи социални, икономически и географски неравенства. Изолацията и политическата поляризация, често причинени от неразбиране между различните групи, са основни обществени проблеми. Мрежата ACCESS смята, че културата има способността да улеснява по-доброто разбиране на хората и техния живот, да повишава съпричастността към другите и да оценява многообразието на човешкия опит и култура.

Градовете като движеща сила

Амбицията да се използва културата като движеща сила за по-разнообразен, толерантен и интегриран град не е нова, но никога не е била издигната до международно партньорство на градските власти от това ниво. Партньорите по проекта са градове с различна големина, история и политически структура, но споделят обща отговорност на национално ниво. Столиците са изправени пред сходни отговорности и предизвикателства, имат централна роля като национален икономически двигател в създаването на социални и културни идентичности.

Значението на културната политика

Настоящите местни културни политики и стратегии за момента не успяват да осигурят достъп до изкуство за всички. Целта на сътрудничеството е да се постигне по-добро разбиране на местните общности, за да може да се развие ефективно приобщаващо участие в културата в отделните градове. Трите основни предизвикателства са: събиране на данни и информация; разпространение на културната дейност в града и разширяване на участието на хората.

Повече информация

Чрез мрежата на ACCESS осемте европейски града се ангажират да отворят културата за всички граждани, като се гарантира, че и тези, които до момента не са били включени, ще имат достъп до събитията. Проектът е част от URBACT, чиято мисия е да даде възможност на европейските градове да си сътрудничат и разработват интегрирани решения на общи предизвикателства. 

За повече информация: https://urbact.eu/  

Моля почакайте...