Национален конкурс за поезия „В полите на Витоша“

полите на Витоша

До 31 май 2021 г., включително, дирекция „Култура” на Столична община приема творби за Националния конкурс за поезия „В полите на Витоша“.

Стиховете изпращайте на адрес: 1000 София, пл.“Славейков“ №4, ет.4, дирекция „Култура“ на Столична община, за конкурса „В полите на Витоша”. Пощенското клеймо не трябва да бъде по-късно от крайната дата.

Конкурсът е анонимен и на свободна тема. Право на участие имат автори на възраст над 18 години.

Всеки автор може да участва с не повече от 3 (три) непубликувани творби. Стихотворенията се изпращат в 4 (четири) екземпляра в запечатан плик, а в малък запечатан плик се прилагат лични данни (трите имена, дата на раждане, адрес и телефон за връзка).

Жури ще оценява стиховете на кандидатите, а резултатите ще бъдат обявени през месец юни.

Националният конкурс за поезия „В полите на Витоша“ e част от Календара на културните събития на Столична община.

Моля почакайте...