Проект „Сребърната флейта, която не трябва да бъде забравена”

Проектът „Сребърната флейта, която не трябва да бъде забравена” на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" съхранява и популяризира богатото музикално творчество на талантливия незрящ флейтист Кирил Костов

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столична програма „Култура“ 2019

IMG_20190729_225702_1

Проектът „Сребърната флейта, която не трябва да бъде забравена” стартира на 1 февруари 2019 г. По него бяха извършени дейности по събиране, дигитализиране, популяризиране и съхраняване на богатото музикално творчество на талантливия флейтист Кирил Костов.

Първата стъпка в изпълнението на проекта бе осъществяването на контакт с архивния фонд на Българското национално радио, от където бяха предоставени безвъзмездно всички налични записи с изпълненията на Кирил Костов. След това бяха обработени с цел подобряване на качеството и отстраняване на дефектите причинени от времето, цифровизирани и записани 94 от уникалните изпълнения на незрящия флейтист на 8 компакт диска с продължителност близо 8 часа. Бяха изработени, отпечатани и размножени 25 комплекта от по 8 компакт диска.

В рамките на проекта бяха съставени и отпечатани брошура за живота и творчеството на флейтиста, и каталог с всички достигнали до нас негови изпълнения. Тези информационни материали бяха преведени и отпечатани на български и английски език, за да може творчеството на флейтиста да стане достъпно до по-широката аудитория. Брошурата и каталогът бяха отпечатани и на брайлов шрифт, в два варианта – на български и на английски език. По този начин проектът привлича всички заинтересовани незрящи лица и институции от страната и чужбина.

Дейностите по проекта завършиха на 26 юли 2019 г. с провеждането на информационна среща, на която бяха представени всички материали. Тя се състоя в залата на Народно читалище "Природа и наука - 1938" в София (на ул. Цар Самуил № 86). Събитието премина под музикалния съпровод на уникалните изпълнения на талантливия флейтист. Създаде се топла и непринудена атмосфера, на която роднините, колегите и приятелите на Кирил Костов споделиха с публиката интересни случки от живота му, които утвърдиха вярата в силата на човешкия дух и способности.

Целта на проекта беше постигната, защото увековечи творчеството на един талантлив български музикант и подчерта приноса му към българската култура и европейското културно наследство.

Популяризирането на живота и творчеството на незрящия флейтист стана интересен и полезен за младото поколение проект, и особено за младите незрящи хора, които чрез такива примери биват насърчени и вдъхновени да реализират своя потенциал и изявят таланта си, а също и да повярват в своите способности.

Изработените по проекта дискове, брошури и каталози са достъпни в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" на адрес: пл. „Славейков” 1Б. Повече информация на телефони (+359 2) 9883269, (+359 2) 9803250 или e-mail nllb@abv.bg 

Официален сайт на читалището:https://nllb.bg/

Моля почакайте...