Пето учебно посещение по проект "НОВИ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ В ГРАДОВЕТЕ" - CREATIVE SPIRITS

IMG_9560

На 27 и 28 юни 2018 г. София беше домакин на петото учебно посещение по проекта "НОВИ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ В ГРАДОВЕТЕ" - CREATIVE SPIRITS.

Столична община посрещна представителите на градовете-партньори (Район Уйбуда, община Будапеща, Унгария; Иби, Испания; Равена, Италия; Уотърфорд, Ирландия; Люблин, Полша; Марибор, Словения; Каунас, Литва и Лоле, Португалия.

По време на срещите бяха обсъждани теми свързани с концепцията на София относно основната  насоченост на проекта, а именно -  стимулиране на творческото предприемачество в градовете-партньори, чрез подобряване прилагането на съществуващите градски стратегии и включване на нови интегрирани подходи, свързани с културните и творчески индустрии, творчески места, хора и бизнес, с насоченост за развитие като „творчески инкубатор“ на Лятната сцена в парка на НДК (Кино „Кабана”).

Моля почакайте...