От 4 април до 4 май Столична община приема проекти по Направление "Мобилност" на Програма "Култура"

В изпълнение на Решение №657 от 14.10.2021 г. на Столичен общински съвет, Столична община обявява втора сесия за прием на проекти по Направление "Мобилност" на Столична програма "Култура".

Срок за подаване на проектни предложения: 4 април – 4 май 2022 година, включително.

Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура“ - https://kultura.sofia.bg/.

Проектите трябва да се реализират от 1 юли до 10 декември 2022 г.

Могат да кандидатстват културни оператори (организации) и физически лица за:

- участие във фестивали, събития и инициативи в страната и чужбина (външна и вътрешна мобилност). Допустими са пътувания от и до държави от цял свят, когато имат съответната целева обосновка. Приоритет имат пътувания от и до държави в Европа.;

- провеждане на инициативи, които представят тяхната дейност, като повишават качеството на културния продукт и капацитета на творците и културните оператори;

- реализиране на регионални и международни резидентски програми;
проекти с цел изграждане на национални и международни партньорства, разширяване на контакти и насърчаването на съвместни проекти и инициативи с партньори от други държави;

- проекти, насочени към развитие и обогатяване на културните продукти и разширяване на публиките.

 

Моля почакайте...