Онлайн карта на пространствата за култура в София

Sceni

Около 100 пространства на открито са включени на този етап в картата, която е разработена от дирекция „Култура“ на Столична община, общинското предприятие „Софияплан“ и сдружение „НеФормално“. Картата е достъпна на страницата на Общинско предприятие "Софияплан" и е предназначена да послужи на всички граждани, организации, компании и институции, които планират организацията на своите събития и кампании. За тяхно удобство е предоставена информация за регламента и условията за ползване на пространствата, както и координати за връзка със собствениците им.

На този етап картата показва само откритите пространства за култура. Това са около 100 обекта, сред които сцени, стадиони, площади, паркове, градинки и други. Освен снимки на обектите, потребителите могат да видят и най-близките до тях спирки на градския транспорт, трафопостове, както и подробна информация за броя места за зрители, наличие на сцена, козирка, екран, допълнителни пространства, наличие на електричество, водоснабдяване, тоалетни и паркинг.

За изработването на първия етап от картата са използвани данни, предоставени от дирекция „Култура”, дирекция “Зелена система”, 24-те районни администрации на Столична община и направление „Архитектура и градоустройство”. Вторият етап от изпълнението на проекта предвижда картата да бъде допълнена и надградена с информация за закритите места за култура в рамките на Столична община.

Картата ще намерите на: https://gis.sofiaplan.bg/arcgis/apps/instant/attachmentviewer/index.html?appid=df6ae2a29ce4446499f979f6d1423d6e&fbclid=IwAR0WBTozqio4ZCGfsbqz3kkHYHYSDF5F7RM4_bmHiVGdDBbMN-7reOYkQ18

Моля почакайте...