Национален конкурс за поезия „В полите на Витоша“

полите на Витоша

До 30 септември, включително, дирекция „Култура” на Столична община приема творби в Националния конкурс за поезия „В полите на Витоша“.

Стиховете изпращайте на адрес: 1000 София, пл.“Славейков“ №4, Дирекция „Култура“ на Столична община, за конкурса „В полите на Витоша”. Пощенското клеймо не трябва да бъде по-късно от крайната дата.

Конкурсът е анонимен и на свободна тема. Право на участие имат автори на възраст над 18 години. 

Всеки автор може да участва с не повече от 3 (три) непубликувани стихотворения. 

Стихотворенията се изпращат в 4 (четири) екземпляра, в запечатан плик, а в малък запечатан плик се прилагат лични данни (трите имена, дата на раждане, адрес и телефон за връзка). 

Авторитетно жури ще оценява стиховете на кандидатите, а резултатите ще бъдат обявени през месец октомври. 

Националният конкурс за поезия „В полите на Витоша“ e част от Календара на културните събития на Столична община.

Моля почакайте...