Календар на културните събития на Столична община за 2023 година

С Решение №128 от 23.02.2023 г. Столичният общински съвет утвърди Календар на културните събития на Столична община за 2023 г., структуриран в разделите „Стратегически събития“, „Значими събития“, „Лятна програма“, „Открити сцени – логистична и/ или финансова подкрепа“, “Събития на столичните райони“ и „Събития на Столична община“.

В разделите "Стратегически събития" и "Значими събития" са включени 63 събития, които ще получат финансова и/или логистична подкрепа.

Специални приоритети на Календара за 2023 г. са активното утвърждаване на европейската принадлежност на България и ценностите на демокрацията (свободата на словото, гражданското участие, културната изява и културното многообразие) и демонстриране отношение към екологичната устойчивост; подобряване включването на гражданите в културния живот; развитие на професионалните компетенции и насърчаване на изявата на младите творци, чрез осигуряване на целева изява на млади творци (не само дебютанти) във връзка с обявената от Европейската комисия през 2023 г. Европейска година на уменията.

До 31 март 2023 г. са отворени сесиите за кандидатстване в раздели „Открити сцени – логистична и/или финансова подкрепа” и „Лятна програма” на Календара на културните събития на Столичната община. Повече информация вижте тук.

 

 

Моля почакайте...