Доклад за дейността на дирекция "Култура" през 2022 година

И през 2022 година дирекция „Култура” на Столична община изпълни своята мисия за формиране на качествена културна програма за гражданите и гостите на София, в подкрепа на стойностни събития, на творци и организации, работещи в сферата на културата и изкуството, следвайки основните принципи в работата за експертност, прозрачност и експедитивност.

Финансово и логистично бяха подкрепени и реализирани множество жанрово многообразни и стойностни събития, които формираха културния облик и идентичност на града като добро място за живеене, привлекателна дестинация, модерна европейска столица с богата като културна програма, която стимулира участието и активната ангажираност на жителите и гостите на града в културния живот.

Статистика и интересни факти от културния живот на града през 2022 година вижте тук

Моля почакайте...