Календар на културните събития на Столична община за 2021 г.

file_13

Календарът на културните събития на Столична община за 2021 г., утвърден с Решение №140/18.03.2020 г. на Столичния общински съвет, може да видите на: https://council.sofia.bg/documents/20182/940903/R.140_PR.1.pdf/8e9254fb-4943-4f7c-9940-b629c8d749eb 

Моля почакайте...