125 проекта ще бъдат финансирани по Столична програма „Култура“ през 2022 година

Столичният общински съвет утвърди днес проектите, които ще се реализират в рамките на годината с финансовата подкрепа на Програма „Култура“. 347 идейни предложения бяха подадени в сесията и преминаха през оценката на експертните комисии в отделните направления, 125 от тях ще бъдат финансирани с 1 396 660 лева.

По Столична програма „Култура“ за 2022 г. ще бъдат реализирани проекти, чиито дейности са насочени към ангажиране на младата публика, както и подкрепящи млади автори. Популяризирането на четенето е сред акцентите в литературата. В сферата на културно-историческото наследство се обединяват усилията по разкриване и опознаване на историческите находки с тяхната социализация, насърчават се дейностите, свързани с популяризирането на културата, традициите и обичаите, така че да се достигне до повече хора и най-вече до младите аудитории. Осем проекта ще бъдат реализирани в новосъздаденото направление „Танц, танцов театър и пърформанс”.

И през тази година Столична община прилага антикризисните мерки в подкрепа на артистите и организаторите на събития, в отговор на пандемията от COVID-19. Запазва се по-ниското ниво на собствен принос на организациите (намалено от 20% на 5%), както и допустимите по-високи административни разходи по проекта, които могат да бъдат до 30% от бюджета. Отново се допуска и закупуване на техника, софтуер и техническо оборудване. Разработени са и допълнителни условия за допустимост на разходите при извънредна COVID-19 ситуация.

Информация за проектите, които ще бъдат реализирани, е публикувана на: https://kultura.sofia.bg/.

Моля почакайте...