Конкурс за оркестранти за Симфониета "София"

До 4 март 2022 г., включително, се удължава срокът за подаване на документи в конкурса за оркестранти в Симфониета "София".

Документи се подават лично от кандидата в деловодството на Общински културен институт "Надежда" (бул. "Ломско шосе" №2, ет.2, стая №11, от 10.00 ч. до 17.00 ч.), където кандидатстващите имат възможност да се запознаят с характеристиката на конкурсната длъжност.

Дата за провеждане на конкурса – 17 март 2022 г. (четвъртък) от 10.00 ч. до 17.00 ч. (по график).

Общински културен институт "Надежда" набира кандидати с музикално образование.

Търсят се оркестранти с инструменти:

обой – 1 брой;

кларинет – 1 брой;

виола – 1 брой;

ударни инструменти – 1 брой;

фагот – 1 брой;

тромпет – 2 броя.

Минимални и специфични изисквания за длъжността:

Образование: музикално – средно, бакалавър или магистър;

Начин на провеждане на конкурса: Прослушване;

Репертоар на конкурса:

- Първа или последна част от концерт;

- Виртуозна пиеса по избор;

- Оркестрови трудности, зададени 2 часа преди провеждане на конкурса;

- Свирене от пръв поглед;

- Събеседване с кандидатите.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие в конкурса;

2. Автобиография;

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

4. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка);

5. Програма, с която кандидатът се явява на конкурса.

 

За информация: тел.: 02 936 25 85, 02 938 61 20, oki_nadejda@abv.bg и  www. oki-nadejda.com.

Подробна информация за условията на конкурса е публикувана на интернет страницата на Общински културен институт "Надежда".

Моля почакайте...