• Защо е избрано това място за издигане на Бронзовата къща?

  Мястото на бившия мавзолей стои от години неизползвано и празно. Покрай него минават всички туристически групи, посещаващи София. Внушителната скулптурата, издигната на това място ще се забелязва и ще създава необходимото впечатление.

  Скулптурната инсталация ще се впише в архитектурния ансамбъл от сгради около площада – сградата на БНБ, Националната художествена галерия, Националният археологически музей, Министерство на отбраната и др.

 • Кой финансира издигането?

  Бронзовата къща и нейното издигане в София е подарък на града от Република Австрия във връзка с културното сътрудничество между двете страни по време на тяхното председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018.

  Правната рамка за реализацията на проекта е създадената през 2010 г. в София фондация, в чийто Управителен съвет са Еделберт Кьоб, бивш директор на Музея за модерно изкуство във Виена (MUMOK), предприемачът Ерхарт Шьовел и Бернхард Хайнц от адвокатска кантора Райх-Рорвиг Хайнц. Цел на фондацията е да бъдат набирани необходимите финансови ресурси за изпълнението на цялостния проект, чрез събирането на дарения, спонсорски и други средства, организиране на изложби и други събития.

 • До кога ще стои Бронзовата къща?

  До края на 2018 година. До края на председателството на ЕС от България и Австрия.

 • Колко е висока скулптурата?

  Размерите на Бронзовата къща са ширина 7 х 7 метра, височина 11 метра. Съставена е от 1000  бронзови модулни елемента. Бронзовата къща е най-голямата скулптура-сграда в света, произведена  изцяло от масивен бронз.

 • Откъде идва вдъхновението за Бронзовата къща?

  От село Арбанаси - архитектурно-музеен резерват. В селото се намира комплекс от къщи, построени през късното Средновековие, които притежават изключително материално и духовно наследство – изящни дърворезби, впечатляващи произведения от метал, майсторски изработени каменни детайли. В една от тези къщи има и богат архив от близо 20 хиляди забележителни документи, свързани с историята на България от XIII до средата на XX век. В архива се намират няколко текста на Льо Корбюзие, посветени на детайлите в средновековната българска архитектура.

 • Кой ще живее в Бронзовата къща?

  Бронзовата къща е подарък за града. Тя скулптура, която е и функционален архитектурен обект. Във вътрешното пространство на сградата има голяма площ отворена за широката публика. Предвижда се то да бъде сцена на събития от различен характер – концерти, представления, изложби или други събития с представителен характер.

Моля почакайте...