• Изтегли Решение № 79 на Столичния общински съвет от 8 февруари 2018
  • Изтегли Решение № 738 на Столичния общински съвет от 9 ноември 2017
  • Изтегли Протокол от обсъждането и дискусията за Бронзовата къща, Столична библиотека, 8 ноември 2017
  • Изтегли Протокол от обсъждането и дискусията за Бронзовата къща, НБУ, 25 октомври 2017
  • Изтегли Протокол от обсъждането и дискусията за Бронзовата къща, НХА, 17 октомври 2017
Моля почакайте...