Бронзовата къща

Временна арт инсталация на площад Княз Александър I Батенберг
Автор Пламен Деянофф, куратор Борис Костадинов.

Идеята за Бронзовата къща възниква преди 12 години и естествено еволюира в творчеството на известния българо-австрийски художник Пламен Деянофф. Това е неговият най-мащабен, най-популярен и най-комплексен проект, в който участват много престижни европейски музеи, фондации, галерии, колекционери, меценати и специалисти в сферата на съвременното изкуство, историята, архитектурата.

Бронзовата къща фокусира различни аспекти на изкуството в градска среда и взаимовръзката му с обществените процеси, съвременната урбанистика, отношението към историята, паметта и културното наследство.

Скулптурата-сграда е с височина 11 м., а нейната основа е с размери 7 х 7 м. Тя е създадена от повече от 1000 бронзови елементи, които се сглобяват без помощта на допълнителни свързващи материали. Това прави произведението най-голямата скулптура в света, създадена само и единствено от масивен и ръчно изработен бронз.

Бронзовата къща ще присъства на мястото на бившия мавзолей на пл. Княз Александър I Батенберг до края на 2018 година.

Идеята на тази инициатива пряко кореспондира с един друг много важен факт. Европейският съюз определи 2018 за „Година на европейското културно наследство“. Концепцията на Пламен Деянофф е базирана именно на съвременното пресъздаване на българското културно наследство. Благородният цвят на метала и неговата прецизна обработка препращат към археологическите паметници, намерени по нашите земи.

Мотивите на бронзовите елементи са вдъхновени от прекрасните ни възрожденски дърворезби – такива каквито ги познаваме от Арбанаси, Трявна или Копривщица. Цялостният план и силует на скулптурата неминуемо водят до асоциацията с най-големия шедьовър на средновековната ни архитектура - Хрельовата кула в Рилския манастир.

В същото време стилистиката на Бронзовата къща е подчертано модерна и черпеща вдъхновение от градската среда и съвременните технологии. Така скулптурата се превръща в мощен символ на симбиозата между минало, настояще и бъдеще.

Високите художествени качества на Бронзовата къща са предпоставка това произведение да бъде заобичано и да бъде припознато от гражданите като символ на съвременна София. Точно тук е и голямото социално значение на обекта. Успешно ще бъде завършен цикълът – съвременно изкуство - модерна урбанистика - социална значимост и постигнат ефект за обществото.

Бронзовата къща и нейното представяне  в София е официалното предложение на Република Австрия към Република България във връзка с културното сътрудничество между двете страни по време на тяхното председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 – цел, залегнала в Работната програма 2017-2021 съгласно Спогодбата между двете правителства за сътрудничество в областта на културата, науката, младежта и спорта.

Моля почакайте...