Творческа лаборатория за млади хореографи

Нов образователен проект на Столична община в подкрепа на млади български хореографи

Творческа лаборатория за млади хореографи ще се проведе от 15 до 25 юни в Регионалния център за съвременни изкуства Топлоцентрала. Зад инициативата за професионално усъвършенстване на съвременни български хореографи стоят Столичната община, Асоциацията за развитие на София и Регионалният център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ в партньорство с Международната организация и професионална мрежа за хореографи във Вашингтон/ The International Choreographers’ Organization and Networking Services – Dance ICONS

Проектът е наречен „ХЕЛИОС“ – абревиатура на Хореографска Експериментална Лаборатория и Иновативна Образователна Сцена, а негов ръководител и водещ ще бъде Владимир Ангелов - хореограф, лектор и главен директор на Dance ICONS, Inc.

Семинарният формат ще ангажира ежедневно хореографите, програмата ще съдържа лекции по теория на хореографията, хореографска лаборатория включваща импровизация, експериментиране и композиция на танца, кратко представяне на движенческия материал, генериран ежедневно, дискусия и предложения за усъвършенстване на изразните средства. Целта на този експериментален образователен процес е да даде възможност на всеки от хореографите да създаде достатъчно материал, който да се организира в нови кратки експериментални творби, които ще бъдат представени пред публика в последния ден на творческата лаборатория. Хореографите ще имат възможност да поканят танцьори-изпълнители, които да участват на доброволни начала в новосъздадените творби.

Регистрацията на кандидатите е на сайта на проекта https://helios-sofia.eu/ и ще продължи до 15 април 2022 г. Одобрените хореографи ще бъдат обявени на 9 май 2022 г.

Детайлите вижте на: https://helios-sofia.eu/.

 

Моля почакайте...