СТАТУТ НА НАГРАДИТЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ЯРКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА

Статут на наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата, приет с Решение №344 от 22.06.2017 г. на Столичен общински съвет. 

Ще намерите на: https://council.sofia.bg/documents/20182/514033/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB.+-+344.pdf/bab25c2c-3eae-4220-ab70-90a0c41e206e

Моля почакайте...