СТАРТИРА ПРОГРАМА „НАВЪН” НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПОДКРЕПА НА ВРЕМЕННИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ИНСТАЛАЦИИ В ГРАДСКА СРЕДА

През 2018 г. Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява сесия на Програма „Навън” за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда -  площадка „Мавзолей“ за 2019 г.

Срокът за подаване на проекти е от 1 октомври 2018 г. до 15 ноември 2018 г., включително.  

Проектните предложения се приемат в деловодството на Дирекция „Култура” на пл. „Славейков” №4, ет.4, стая 409.

Заявления, изпратени по пощата, чрез e-mail и с куриер няма да бъдат приемани.

С правилата и изискванията по Програмата може да се запознаете тук.

Необходими документи за кандидатстване по Програмата:

·         Идеен проект и визуализации;

·         Бюджет за реализация - авторски хонорар, разходи за монтаж, демонтаж и всички други свързани с разходи, като транспорт, осветление, информационни табели и др. (формуляр на бюджета изтеглете тук)

·         График за реализация;

·         Портфолио на автора/авторите;

·         Становища от архитект и конструктор за съответствието с изискванията за конкретната локация, сигурността, устойчивостта на конструкцията, безопасността, конструктивната изпълнимост и др.

·         Декларации за авторски права

(за физически лица изтеглете тук)

(за юридически лица изтеглете тук)

·         Декларация за лични данни – за юридически лица изтеглете тук

·         Декларация за лични данни – за физически лица изтеглете тук

Необходими документи за съгласувателната процедура /изискват се на следващ етап, съгласно изискванията на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община/:

·         Схема за разполагане на временната инсталация.

·         Архитектурен и конструктивен проект, проект за осветление и мълниезащита.

·         Проект - план за безопасност и здраве.

Конструктивен проект и геодезията на площадката с изискванията за конструктивна и архитектурна съотносимост на предложенията ще намерите по-долу: 

Геодезическа снимка

Армировка плоча

Кофраж плоча

Площадка

Координати за връзка:
Ирина Дакова, гл. експерт в дирекция "Култура"
GSM: 0882 263 317; e-mail: irinaddakova@gmail.com 

Ивана Пасева, гл. експерт в Дирекция "Култура"
тел.: 02 986 22 78; GSM: 0884 900 881; e-mail: ivana_art@abv.bg 

Моля почакайте...