Списък на проектите, подкрепени в раздел "Открити сцени – логистична и/или финансова подкрепа" на Календара на културните събития на Столична община за 2022 г.

Проекти, подкрепени в раздел "Открити сцени – логистична и/или финансова подкрепа" на Календара на културните събития на Столична община за 2022 г.

Открита сцена: „Павилион VOX POPULI“        

Период на функциониране: юли - октомври 2022 г. 

За контакт:

Живко Гущеров

тел.: 0899 802 508

e-mail:  vox.pop.doc@gmail.com

 

Нели Горанова

Експерт от дирекция „Култура“

тел.: 02 986 22 78

e-mail: neli.goranova@sofia.bg

----------------------------------------------------------------------------------------

Открита сцена: Парк-театър „Борисова градина“        

Период на функциониране: май - октомври 2022 г.  

За контакт:

Станислава Павлова

тел: 0888 738 977

е-mail: upiagency@gmail.com

 

Нели Горанова

Експерт от дирекция „Култура“

тел.: 02 986 22 78

e-mail: neli.goranova@sofia.bg

----------------------------------------------------------------------------------------

Открита сцена: Sofia Summer Fest 2022 

Период на функциониране: 1 юли – 30 септември 2022 г.   

За контакт:

Контактна форма: https://sofiasummerfest.bg/en/participation/

 

Ангел Иванов

Експерт от дирекция „Култура“

тел.: 02 981 64 26

e-mail: angel.ivanov@sofia.bg

Моля почакайте...