SOPHIA LUMINOSA - проект на ЖАР ТЕАТЪР

Sophia Luminosa_«ú¡Ñ¡ »ÑαΣ«α¼á¡ß_äαᬫ¡ΩΓ

SOPHIA LUMINOSA – проект на ЖАР ТЕАТЪР, посветен на Светлината, Мъдростта и силата на Мечтите

Проектът е съфинансиран по Столична програма „Култура” и е инспириран от името и историята на нашата столица.

Интерактивна светеща инсталация и огнен пърформанс бяха представени на 17 септември -  Деня на София.

Моля почакайте...