Резултати от Столична програма "Култура" 2018

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за 2018 г. и Списък на класираните в резерва проектни предложения, за които следва да бъдат подадени допълнително изискуеми документи, съгласно чл. 29, ал. 5 и ал. 6 от Правилата за работа на Столична програма „Култура” са публикувани на:  https://kultura.sofia.bg/%20currentNews-28-.html 

 

Моля почакайте...