Публично обсъждане на промени в Съдържателния обхват и Правилата за работа на Столична програма „Култура”

DSC01093

На 18 април 2018 г. в Американския център на Столична библиотека се проведе публично обсъждане на промени в Съдържателния обхват и Правилата за работа на Столична програма „Култура” във връзка с предстоящата сесия за 2019 г. Обсъждането беше организирано от Дирекция "Култура" на Столична община.

Моля почакайте...