ФЕСТИВАЛ „ДА ПОДКРЕПИМ ТОЛЕРАНТНОСТТА С МУЗИКА И ТАНЦИ”

31131097_1833583050027506_8356888425273491456_o

На 20.04.2018 г., за трета поредна година, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и отдел „Образование, култура и социални дейности” към район „Искър” организираха фестивал под наслов „Да подкрепим толерантността с музика и танци”, който се проведе в Дом на културата „Искър“.

Събитието е съвместна инициатива на МКБППМН към районите „Искър“, „Слатина“, „Младост”, „Изгрев“ и „Подуяне” и цели превенция на агресивното поведение в училище. В праграмата взеха участие над 80 деца 
от петте района.

Гости на събитието бяха ръководствата на петте района-участници, г-жа Лорита Радева, Общински съветник, Председател на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към Столичен общински съвет и г-жа Живка Новкова, Общински съветник, Лили Събева – секретар на МКБППМН към Столична община, както и представители на районните администрации.

Толерантността е умението да си човечен. Толерантността е великодушие, усмивка и протегната ръка. Тази идея обединява и организаторите, и участниците във фестивала, които заредиха публиката с добро настроение с 
прекрасните си изпълнения.

Моля почакайте...