Прием на предложения за включване на инициативи в Календара на културните събития на Столична община за 2023 г.

От 20 декември 2022 г. до 18 януари 2023 г., включително, ще се приемат заявления за включване на културни прояви в раздели „Стратегически събития“ и „Значими събития“ на Календара на културните събития на Столична община за 2023 г.

За „Стратегическите събития“ могат да бъдат предложени инициативи, които имат реализирани най-малко пет последователни успешни издания на територията на Столичната община, за „Значими събития“ – поне три последователни успешни издания на територията на Столичната община.

Предложения ще се приемат само по електронен път на сайта: https://kultura.sofia.bg/calendar/. Заявления, изпратени по пощата, чрез e-mail, с куриер, на хартиен носител и др. не се приемат.

За да бъде подадено заявление по електронен път, организацията трябва да има предварителна регистрация в системата. За да бъде направена регистрация, на e-mail: kalendar.kultura.so@gmail.com трябва да се посочи име и БУЛСТАТ/ЕИК на юридическото лице, което ще подава заявление. Юридическите лица, които вече имат регистрация по Столична програма „Култура” в периода 2015 - 2022 г., следва да използват същия акаунт за достъп.

Сроковете за заявяване на събития в останалите раздели на Календара на културните събития на Столична община за 2023 година са:

- За раздел „Лятна програма” – заявления ще се приемат от 1 до 31 март 2023 г.

- За раздел „Открити сцени – логистична и/или финансова подкрепа” – заявления за включване на събития ще се приемат от 1 до 31 март 2023 г.

- За раздел „Събития на столичните райони” – заявления ще се приемат до 5-о число на предходния месец.

- За раздел „Събития на Столична община“ – документи ще се приемат текущо, но не по-късно от 45 (четиридесет и пет) дни преди реализация на събитието.

- За програма „Галерии на открито“ – заявления се приемат текущо през цялата година на хартиен и електронен носител в деловодството на дирекция „Култура“. Правилата за представяне на изложби в „Галерии на открито“ са публикуван на https://www.sofia.bg/en/useful-information.

Документът, представящ целите, приоритетите, организацията на съставяне и критериите за включване на събития в Календара на културните събития на Столична община за 2023 г., приет с решение на Столичния общински съвет, е публикуван на: https://kultura.sofia.bg/calendar/.

Моля почакайте...