Театър "София": Конкурс за написване на съвременна българска пиеса

През 2023 година театър "София" организира седмото издание на Конкурса за написване на съвременна българска пиеса обявява. 

Пиесите трябва да са непубликувани, непоставяни на сцена и неучаствали в други конкурси. Всеки автор може да участва с една творба.

До 31 май 2023 г. пиесите трябва да бъдат изпратени:

- в един разпечатан екземпляр на адрес: София 1527, ул. "Чамкория" №9, етаж 4, Театър „София” (за конкурса за пиеси)

и

- в PDF формат на имейл konkurs.teatarsofia@gmail.com.

Кандидатите трябва да посочат адрес и телефон за обратна връзка.

Задължително е изпращането на пиесите и по двата начина! 

Награда: 3000 лв. и възможност за реализация на пиесата на сцената на театър „София”.

За справки и допълнителна информация: konkurs.teatarsofia@gmail.com.

Моля почакайте...