Обучение за кандидатстващите по Столична програма „Култура” 2021 г.

81798234_3117930698251798_2451145347725000704_o_1

На 4, 7 и 8 декември 2020 г. ще се проведе безплатно обучение на желаещите да кандидатстват по Столична програма „Култура” за 2021 г., което включва три модула:

1. Правила, съдържателен обхват и направления на СП „Култура”
2. Формуляри и документи за кандидатстване по СП „Култура”
3. Електронно подаване на документи

График:
4 декември, петък, от 10.00 ч. до 13.00 ч.
7 декември, понеделник, от 14.00 ч. до 17.00 ч.
8 декември, вторник, от 10.00 ч. до 13.00 ч.

Обучението е безплатно, ще се проведе онлайн - чрез платформата Cisco Webex.

За участие в обучението е необходимо да се попълни електронно заявление на: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrMkApCl42LW3S848R_wKYKq_okRrgc3ABHGfLlVkN1wim_g/viewform 

Право да кандидатстват за финансиране на проекти по Столична програма "Култура" имат:

1.регистрирани като юридически лица с нестопанска цел,
2.регистрирани като търговци по Търговския закон;
3.регистрирани като кооперации по Закона за кооперациите;
4.юридически лица, създадени със закон или акт на орган на изпълнителната власт.

Кандидатите следва да имат седалище на територията на Столична община.

При кандидатстване по направление „Мобилност”, за която има планирана отделна сесия, се допуска финансиране на проекти и на физически лица, които имат адресна регистрация на територията на Столична община.

Заявилите участие ще получат покана за видеовръзка на посочения от тях имейл.

Моля почакайте...