Национален конкурс за поезия „В полите на Витоша”

original

През 2019 г. дирекция „Култура” на Столична община ще проведе 13-тото издание на Националния конкурс за поезия „В полите на Витоша”. Изданието е посветено на 140-годишнината от обявяването на София за столица на България.

Стихове се приемат до 24 май 2019 г., включително.

Конкурсът е анонимен и на свободна тема. 

Право на участие имат автори на възраст над 18 години

Всеки автор може да участва с не повече от три непубликувани стихотворения. 

Стихотворенията се изпращат в пет екземпляра, в запечатан плик, а в малък запечатан плик се прилагат лични данни (трите имена, дата на раждане, адрес и телефон за връзка). 

Авторитетно жури ще оценява стиховете на кандидатите, а резултатите ще бъдат обявени през месец юни. 

Награди: 

- Първа награда – 800 лв. и малка пластика 
- Втора награда – 500 лв. 
- Трета награда – 300 лв. 
- Съпътстваща награда за млад поет до 25 години – 300 лв. 

Краен срок за изпращане на творбите – 24 май 2019 г., включително (важи датата на пощенското клеймо) на адрес: София 1000, пл. „Славейков” №4, Столична община - Дирекция „Култура”, за конкурса „В полите на Витоша”. 

Участниците на възраст до 25 години трябва да отбележат на плика числото 25.

Материали не се връщат.

За допълнителна информация: тел. 02/ 988 20 08.

Националният конкурс за поезия „В полите на Витоша” е част от Календара на културните събития на Столична община.

Моля почакайте...