ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОГРАМА „НАВЪН“ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Графикът за сключване на договори по програма „Навън“ на Столична община ще бъде спазен - в периода март - април 2019 г. , а за реализация на проектите март - декември 2019 г.

Резултатите по Програмата ще бъдат обявени със закъснение поради изчакване на становище от Направление „Архитектура и градоустройство”, свързано с конструктивно обследване и проучване на локацията - площадка „Мавзолей“ и възможностите за реализация на предложените проекти.

Лице за контакт: Ирина Дакова, главен експерт Дирекция „Култура“, тел. 0882 26 33 17.

Моля почакайте...