КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2019 г.

С Решение №6 от 17.01.2019 г. Столичният общински съвет прие Календар на културните събития на Столична община за 2019 г.

Календарът е публикуван на https://kultura.sofia.bg/calendar/ 

Моля почакайте...