Фотоконкурс "Заедно стигаме по-далеч" в Европейската седмица на мобилността 2017

1_3

Столичен електротранспорт ЕАД съвместно със Столична община организира фотоконкурс на тема „Заедно стигаме по-далеч“ в рамките на Европейската седмица на мобилността 2017 София.

Всеки професионален или любител фотограф може да се включи в него с до 5 авторски снимки. Не е задължително снимките да са правени през периода на провеждане на конкурса. Фотографиите трябва да бъдат свързани с темата на конкурса. Крайният срок за участие е 23:59 ч. на 24 септември 2017 г.

Снимките си, заедно с формуляр за регистрация и декларация за авторство (разпечатани, попълнени и сканирани) изпращайте на e-mail adv.eltrans@gmail.com или чрез лично съобщение на нашата страница.

Снимките, участващи в конкурса ще бъдат качвани в албум на фейсбук страницата на „Столичен електротранспорт” ЕАД - https://www.facebook.com/pg/sofiaelectrotransport/photos/?tab=album&album_id=338221123268227 .

Снимката победител на публиката ще се определи по броя събрани харесвания. За автора на снимката, събрала най-много гласове, е предвидена награда. Жури ще определи носителите на първа, втора и трета награда. Най-добрите снимки ще станат част от пътуваща фотоизложба.

Официалните правила може да прочетете по-долу. 

Формуляри за участие, изтеглете тук: Deklaracia_avtorstvo_Fotokonkurs и Formuliar_uchastie_Fotokonkurs 

*********

Официални правила на фотоконкурса „Заедно стигаме по-далеч”  

Европейска седмица на мобилността `2017 София

Продължителност на конкурса: 1 септември 2017 г. – 24 септември 2017 г.

1.ОРГАНИЗАТОР НА ФОТОКОНКУРСА.

Фотоконкурсът „Заедно стигаме по-далеч” се организира и провежда от Столичен електротранспорт ЕАД, наричано по-нататък „Организатор”, съвместно със Столична община в рамките на кампанията “Европейска седмица на мобилността 2017 София”

2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1.Участниците във Фотоконкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на фотоконкурса, наречени „Официални правила”.

2.2.Официалните правила се публикуват на https://www.facebook.com/pg/sofiaelectrotransport/notes/?ref=page_internal  и на http://www.elektrotransportsf.com/  и ще бъдат достъпни за целия период на фотоконкурса.

2.3.Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на https://www.facebook.com/pg/sofiaelectrotransport/notes/?ref=page_internal  и на http://www.elektrotransportsf.com/ 

2.4.С участието си във фотоконкурса, участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на фотоконкурса.

2.5.Всички участници, които са нарушили правилата на фотоконкурса, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Фотоконкурсът се организира и провежда на територията на Столична община.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Във фотоконкурса имат право да участват всички физически лица над 16 години

5. ТЕМАТИКА НА ФОТОКОНКУРСА

Фотоконкурсът се провежда под името „Заедно стигаме по-далеч” и е за професионални и любители фотографи.

6. НАГРАДИ

6.1.Наградите във Фотоконкурса са общо 4 (четири) – три от тях ще бъдат определени от експертно жури, а една награда на публиката, ще бъде присъдена на снимката, събрала най-много харесвания на страницата ни във Фейсбук - https://www.facebook.com/pg/sofiaelectrotransport/photos/?tab=album&album_id=338221123268227

Специални награди са предвидени за снимки, отразяващи събитията от “Европейска седмица на мобилността” София 2017г.

Награда на публиката – авторът на снимката, събрала най-много харесвания на страницата във Фейсбук https://www.facebook.com/pg/sofiaelectrotransport/photos/?tab=album&album_id=338221123268227  ще получи награда: “акредитация като фотограф и безплатен достъп до всички събития от третото издание на Балканска седмица на модата” предоставена от Балканска седмица на модата

Награди на журито:

Първа награда – авторът на снимката, класирана на I място от журито ще получи “Ваучер на стойност 500 лева за закупуване на фото оборудване”, предоставен от Сименс България

Втора награда – авторът на снимката, класирана на II място от журито ще получи безплатна двучасова фото сесия в ретро трамвай

Трета награда – авторът на снимката, класирана на III място ще получи 2 билета за откриването на сезона в Софийска опера

6.2.Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или други алтернативи.

7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОТОКОНКУРСА

7.1. Всеки потребител, който отговаря на правото за участие, описано в т. 4 и желае да участва във Фотоконкурса „Заедно стигаме по-далеч”, трябва да попълни формуляр за регистрация и да декларира, че приема реда и условията за участие в Фотоконкурса.

7.2. Желаещите да участват във Фотоконкурса могат да качат до 5 снимки и да ги изпратят заедно с формуляр за регистрация и декларация за авторство (разпечатани, попълнени и сканирани) на имейл адрес: adv.eltrans@gmail.com  най-късно до 23.59 ч. на 24 септември 2017 г.

7.3. Всяка снимка трябва да е придружена с кратко описание на кирилица за снимката –къде и кога е заснета и т.н., Редактор от Организатора има право да коригира текстове, които не са съобразени с граматическите и пунктуационните правила.

7.4. Организаторът ще администрира фен страницата на Фотоконкурса и ще одобрява всички снимки преди те да бъдат публикувани в срок до 24 часа от тяхното получаване.

7.5. Ако снимката не отговаря на някои от изискванията, общите условия или нарушава закони, тя няма да бъде одобрена от Организатора и съответно няма да бъде качена на https://www.facebook.com/pg/sofiaelectrotransport/photos/?tab=album&album_id=338221123268227 

7.6. 32 (тридесет и две) от най-добрите снимки, избрани от журито и/или получили най-много харесвания във Фейсбук, ще бъдат включени във фото-изложба „Заедно стигаме по-далеч”, която ще бъде изложена в превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД. Снимките ще са придружени от имената на авторите и текст, че са част от фотоконкурса.

7.8. 13 (тринадесет) от най-добрите снимки, избрани от журито и/или получили най-много харесвания във Фейсбук, ще бъдат включени в годишния календар на Столичен електротранспорт ЕАД. Снимките ще са придружени от имената на авторите и текст, че са част от фотоконкурса.

7.9. Наградите на победителите ще бъдат раздадени на специална церемония по време на отчитане на резултатите на “Европейската седмица на мобилността” 2017 София.

7.10. При невъзможност на победителите да присъстват лично на събитието Организаторът ще изпрати наградите по поща или куриер .

8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СНИМКИТЕ, С КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УЧАСТВА ВЪВ ФОТОКОНКУРСА

8.1. Изпратените снимки трябва да бъдат във формат jpg/jpeg. Тъй като снимките трябва да бъдат с качество за отпечатване, те трябва да са със следното фотографско качество: минимална резолюция 2400x3600 pix на 300 dpi и минимален размер на файла 5MB.

8.2. Снимките трябва да отговарят на темата на Фотоконкурса и да бъдат благоприлични. Фотографии с вулгарно, дискриминиращо или унизително съдържание ще бъдат премахвани от галерията на Фотоконкурса.

8.3. Фотографиите трябва да са авторски, тоест направени от участника и единствено той да притежава всички авторски права върху тях, вкл. право на публикуване и възпроизвеждане

8.4. Регламентът допуска предоставените снимки да са участвали и в други фотоконкурси, но не трябва да са вече награждавани

8.5. Всеки участник с участието си във Фотоконкурса декларира, че изпратените от него фотографии, тяхното създаване, публикуване, отпечатване и/или излагане не нарушават никакви права за интелектуална собственост, друг вид собственост или каквито и да е морални и законови права на трети страни. Участниците нямат право да изпращат клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно съдържание, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. Материали с комерсиално съдържание също са недопустими.

8.6. Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият снимките/фотографиите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос. Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.

9. АВТОРСКИ ПРАВА

9.1. Като изпращат снимка, участниците във Фотоконкурса декларират, че снимката е тяхно оригинално произведение. Организаторът не носи отговорност за спорове между лица, които предявяват собственост над дадена снимка.

9.2. Като изпраща снимка, всеки участник декларира, че снимката не нарушава правото на трета страна, че тя е подходяща за публикуване и не е ограничена с авторско право на трети лица.

9.3. Участниците във Фотоконкурса декларират, че Организаторът може да използва техните снимки в своите промоционални дейности. По-конкретно Организаторът има правото да използва, излъчва, показва, редактира и променя снимките изцяло или частично. Организаторът решава дали желае, или не да предяви и упражни тези права и по какъв начин.

10.ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. Всички участия след определения краен срок на Фотоконкурса – 23:59 ч. на 24 септември 2017 г., ще се считат за невалидни.

10.2. Организаторът на Фотоконкурса не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите. Организаторът не носи отговорност пред трети лица, ако с действията си участниците накърняват техни права и законни интереси.

11. ПУБЛИЧНОСТ

11.1. С участието в този Фотоконкурс участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, снимката/ите, с които участват, както и предоставени от тях други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в информационни и рекламни аудио, видео и печатни материали, изложби, презентации и т.н., за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставения от тях телефон за контакт по време и във връзка с Фотоконкурса, а също и в период от 3 месеца след края му.

11.2. Достъпът до личните данни ще служи за установяване на контакт с участника. Участникът носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на Фотоконкурса.

11.3. С участието си в настоящия Фотоконкурс участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие във Фотоконкурса и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в него и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Фотоконкурса и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и населено място съгласно регистрирания от тях адрес за доставка биха могли да станат публични и да бъдат използвани в информационни и рекламни аудио, печатни или видео материали, изложби и презентации от Организатора.

11.4. Организаторът се задължава да не предоставя личните данни на участниците във Фотоконкурса на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на участието и награждаването им.

12. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

12.1.Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на имена от недоброжелатели или на имейл адрес; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината; други форсмажорни обстоятелства.

12.2.Организаторът определя Правилата на Фотоконкурса едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка

12.3. Оспорването на резултатите от Фотоконкурса, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

12.4. Не се допуска размяна на наградите от Фотоконкурса за тяхната парична равностойност или други алтернативи.

12.5. Всеки потенциален съдебен спор между организатора на Фотоконкурса и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища на Република България. Приложимо към настоящите Официални правила е българското законодателство.

12.6. Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на сайта http://www.elektrotransportsf.com/

и https://www.facebook.com/pg/sofiaelectrotransport/notes/?ref=page_internal 

и действат през целия период на провеждане на Фотоконкурса.

13. СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ

Участвайки в този Фотоконкурс, участниците приемат да спазват настоящите Официални Правила и предвидените в тях условия и срокове, както и правилата на Фейсбук като платформа, в която се осъществява Фотоконкурса.

Настоящите правила влизат в сила от 01 септември 2017г.

 

Моля почакайте...