Финансова и логистична подкрепа за сцените на открито, специален фокус върху младежката публика и насърчаване на младите творци, гъвкави процедури за кандидатстване и адаптиране на проектите в усложнени от COVID-19 ситуации са сред акцентите в Календара н

Столичният общински съвет одобри целите, приоритетите и организацията на Календара на културните събития на столицата за 2022 г., съгласно които културните оператори в София ще кандидатстват за финансова и организационна подкрепа от Столична община.

По предложение на заместник-кмета по култура Мирослав Боршош, през 2022 г. културните оператори и организатори на събития, които ще изградят инфраструктура на открито за представяне на културни събития, ще могат да получат вече не само логистична, но и финансова подкрепа за реализиране на своите проекти.

"Откритите сцени са част от пъстрото лице на София. Освен логистична, те ще могат да получават вече и финансова подкрепа от общината. Така ще дадем възможност на десетки предприемчиви хора, свързани с културата, да създават сцени, фестивали и събития на открито на територията на целия ни град.
Благодаря на общинските съветници, които подкрепиха предложението ми и заедно направихме промяната възможна!Календарът на културните събития на Столична община ще бъде отворен за кандидатстване от 21 декември." – каза Мирослав Боршош.

Столична община реагира на ситуацията, породена от пандемията с Ковид-19, като създаде през 2020 г. условия за създаване на временни сцени на открито в града. Моделът се доказа като изключително успешен, а надграждането на подкрепата от страна на Столична община ще разшири териториалния им обхват и ще допринесе за обогатяване на културната им програма. Получилите финансова подкрепа оператори ще трябва да предоставят на Столична община специални квоти за присъствие на детски публики, социално слаби и хора в неравностойно положение.

През 2022 г. се облекчава включването на прояви в раздел „Събития на Столична община“, за който външни организации вече ще могат да кандидатстват текущо през годината, а не еднократно, както досега.
Приоритети за 2022 г. са разширяване на публиките, а специален фокус е привличането на юношеска и младежка аудитория, развитието на професионалните компетенции и насърчаване на изявата на младите творци, както и развитие на професионалистите и мениджърите в сферата на културата.

Столична община ще подкрепи фестивали и инициативи, които в най-голяма степен допринасят за постигане на целите на Стратегията за развитие на културата в София 2013-2023 „София – Творческа столица“ и Стратегията „София – творчески град на киното – 2017-2027“. Бенефициентите ще могат да правят в хода на реализацията на своите проекти актуализация в бюджета и дейностите, ако това се налага по обективни причини, предизвикани от глобалната пандемия от COVID-19.

Проекти за включване в раздели „Стратегически събития“ и „Значими събития“ на календара ще се приемат само по електронен път от 21 декември 2021 г. до 24 януари 2022 г. на https://kultura.sofia.bg/calendar/.

Моля почакайте...