Доклад за дейността на дирекция "Култура" през 2021 година

Една от сновните функции на дирекция "Култура" на Столична община е администрирането и координирането на двете най-големи финансиращи програми – Столична програма „Култура“ и Календара на културните събития на Столична община. През 2021 г. усилията ни бяха насочени към формиране на качествена културна програма за гражданите и гостите на София, в подкрепа на стойностни събития, на творци и организации, работещи в сферата на културата и изкуството, в ситуация на продължаваща пандемия.  

През 2021 г. в София се проведоха 3 881 събития, част от проекти, реализирани с подкрепата на Столична община чрез Календара на културните събития в раздели "Стратегически събития", "Значими събития", "Лятна програма", "Открити сцени – Логистична подкрепа", "Събития на столичните райони", "Събития на Столична община", "Събития с подкрепата на Столична община", както и по Столична програма "Култура". Достигната е публика, наброяваща 2 655 480 човека. 

Още статистика и интересни факти от културния живот на града през 2021 година вижте в доклада тук.

Моля почакайте...