28 проекта на организации от свободната сцена ще получат подкрепа от инициативата “Солидарност в културата” на Столична община

file_14

Общо 75 предложения бяха подадени и оценени от Комисията по Направление 3 на инициативата "Солидарност в културата", което бе насочено специално към културни оператори и организации от свободната сцена в София. Процесът на разглеждане, оценяване и класиране отне повече време на комисията в сравнение с досегашните сесии по инициативата, тъй като в случая с Направление 3 ставаше дума за оценка по същество на съдържанието на подадените проекти. Всички проектни предложения бяха с много добри идеи и съдържание. Предимство получиха организациите, които представиха изчерпателно портфолио с реализирани проекти, които имат един или повече проекти с голям обем от дейности и обхват, както и тези, които нямат одобрени и финансирани проекти по програми на Столична община, в размер на/ над 10 000 лв.
Наличният и одобрен от Столичния общински съвет бюджет даде възможност за финансиране на 28 проекта, които ще бъдат подкрепени със суми до 2 500 лв., а общата финансова рамка на Направление 3 на инициативата “Солидарност в културата” е близо 68 000 лв.

Списък с одобрените за финансиране проекти можете да видите на:

https://kultura.sofia.bg/calendar//assets/2020/dokumenti/solidarnost/napravlenie3/Napravlenie_3_Solidarnost__v_kulturata_PREDLOJENI_ZA_FINANSIRANE.pdf 

Моля почакайте...