Заключителна среща на участниците в проекта „Достъп до култура за всички граждани“/ ACCESS to Culture for all Citizens

Във връзка с участието на Столична община в изпълнението на проект „Достъп до култура за всички граждани“ (ACCESS to Culture for all Citizens) взехме участие в заключителна среща на партньорите, състояла се от 1 до 3 юни 2022 година в град Амстердам (Нидерландия). В рамките на събитието бяха реализирани работни посещения и срещи с представители на местни организации и професионалисти, с цел да се осигури диалог между отделните заинтересовани страни в областта на културата за създаване на благоприятна, мотивираща и подкрепяща среда за приобщаване на младите хора и местните общности към културния живот.

В международната среща взеха участие представители на всички градове-партньори по проекта: София, Амстердам (Нидерландия), Лондон (Великобритания), Дъблин (Ирландия), Лисабон (Португалия), Талин (Естония), Рига (Литва) и Вилнюс (Латвия). Заключителната среща в Амстердам се проведе във формат на финално работно събитие на партньорите по проекта, на която бе поставен акцент върху извършените дейности през последните две и половина години и добрите приложени модели за местна политика на участващите градове.

Програмата включваше уъркшопове, дискусии и презентации по идентифицирани от градовете предизвикателства, представени по утвърдена от Програма УРБАКТ III методика. Програмата беше структурирана по начин, който да даде възможност на участниците да се запознаят с опита на другите европейски градове, които заедно с участието на местните културни и образователни организации се разглеждат като ключови елементи за сътрудничество в процеса на достъп до култура.

Съгласно програмата на събитието, на 1 юни 2022 г. беше представена избраната тема за София и Столичната община – с фокус върху достъпа до култура за млади хора и ученици. За изпълнение целите на проекта, сформираният на местно ниво екип обменяше решения и стратегии за прилагане, за да предложи мерки за по-широко участие на младите хора и да свърже основните заинтересовани страни в темата, да свърже културните оператори с образователните институции, да запази интереса на младите хора в културата и изкуството, а когато това не беше възможно – да намери начини да ги преориентира към други форми на достъп до изкуство и култура.

Моля почакайте...