УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ПРОГРАМА „НАВЪН” НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Постъпилите проектни предложения по програма „Навън“ бяха разгледани от специализираната Комисия по регламента на програмата и представени на вниманието на Творческия съвет. 

Поради спецификата на пространството, избрано за реализация на проектите – площадка „Мавзолей“ и възникналите конструктивни въпроси, се налага удължаване на срока до 15 януари 2019 г. В този срок ще бъде изготвено допълнително експертно становище за всеки от проектите от Направление „Архитектура и градоустройство” относно възможностите за пълноценна реализация на излъчените предложения.

Моля почакайте...