"Споделена визия" - документи

13669811_845327942233661_6641933318225913195_n

На тази страница са публикувани финалните анализи в сферите ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ТАНЦ, ТЕАТЪР, МУЗИКА и ЛИТЕРАТУРА в СОФИЯ, както и предложението за стратегически документ, базирано върху тези изследвания, подкрепящ устойчивото развитие на свободната сцена за изкуства.

Проект "Споделена визия" бе иницииран от Асоциация за свободен театър с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа 2016 от „Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – 36 маймуни“.

„Споделена визия“ представя предложение за стратегия за развитие на свободната сцена за ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ЛИТЕРАТУРА, МУЗИКА, ТАНЦ и ТЕАТЪР, изготвено от различните участници в свободната сцена за изкуства в партньорство със Столична община. До 2023 г. стимулирането на организации, творци, колективи и асоциации се очаква да превърнат София в привлекателен град в Югоизточна Европа където просперират творчеството, създаването на произведения в копродукция и общуването с публиката.  

Целта на проекта бе разработването на Предложение за дългосрочна стратегия за развитие наречена „Споделена Визия’. То е съпътствано от план за действие в четири основни приоритетни области:

1) Подкрепа за анализ на свободната сцена и приноса й за развитието на София,

2) Оптимизиране на общинската подкрепа за професионално израстване на творците и стимулиране на творчески дейности

3) Развитие на творческа среда и публики в партньорство между местната власт и творческата сцена

4) Дългосрочно подпомагане на дейността на организации, работещи в сферата на свободната сцена.

През 2017г. предложението е процес на обсъждане от Столичен Общински Съвет. Подкрепа за „Споделена визия“ е изразена със становища от: Бюро Творческа Европа – България Български национален комитет към Международен съвет за паметниците на културата и забележителните места (ICOMOS); Фондация CREARE (Холандия); Сдружение „Фрагмент“ и Лаборатория за Градско Развитие.  

Проектното предложение е плод на равноправно и съвместно вземане на решения по отношение на градските културни политики и пример за активно гражданско участие. То е споделено с аудитория 10 000 и привлече пряко интереса на 300 творци и организации от петте изкуства. Основни аспекти в разработката на предложението са представени в три кратки видео клипа на проекта. Видео 1 – Цели, Видео 2 – Контекст София, Видео 3 – Изводи от проучването и задачи.

В подготовката на предложението за стратегия се проведе проучване на основните характеристики на сцената, което засяга нейния контекст на развитие с детайлен фокус върху периода 2014 – 2016. Предложението за стратегия се основава върху предпоставките за развитие в следващите две години – 2016- 2018, и за дългосрочно развитие – 2018 - 2023.  Можете да се запознаете с документите тук:

 

ДОКУМЕНТИ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ

"Споделена визия" - основен документ

План за действие

Приложение 1

Раздел 1: Анализ визуални изкуства (работен вариант)

Раздел 2: Анализ литература (работен вариант)

- Раздел 3: Анализ музика (работен вариант)

Раздел 4: Анализ танц (работен вариант)

Раздел 5: Анализ театър (работен вариант)

Приложение 2: Анкетно проучване - д-р Петя Колева

Приложение 3: Европейски практики - изкуствата в центъра на културните стратегии на градовете - д-р Цвета Андреева

Приложение 4: Речник на термините

Приложение 5: Референтни документи

Становища в подкрепа на предложението за стратегия:

Становище от Людмила Петрова, експерт в областта на икономиката и културата

Становище от архитект Христо Станкушев

Становище от Миглена Герасимова, урбанист и докторант по социология

Становище от доц. Стефан Белишки, председател на ICOMOS

 

ЕКИП НА ПРОЕКТ „СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ“:

АНИ БУРОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛ В СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ФАКУЛТЕТ „СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ“, РЕДАКТОР В „ЛИТЕРАТУРЕН ВЕСТНИК“;

АЛЕКСАНДЪР ЕВТИМОВ, ОСНОВАТЕЛ НА ЛЕЙБЪЛ „BIG BANDA“, ФРОНТМЕН НА ГРУПА „ПОПАРА“;

АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА, ПЛАТФОРМА „НОВИ ДРАМАТУРГИИ“, ПРЕПОДАВАТЕЛ В НАТФИЗ;

ВЛАДИЯ МИХАЙЛОВА, КУЛТУРОЛОГ И КУРАТОР В ГАЛЕРИЯ „ВАСКА ЕМАНУИЛОВА“, ФИЛИАЛ НА СОФИЙСКА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ;

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА, АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДЕН ТЕАТЪР, ОРГАНИЗАЦИЯ „36 МАЙМУНИ“;

КАТРИН ХРУСАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДЕН ТЕАТЪР АСТ;

ПЕТЯ КОЛЕВА, РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЦЕС В „СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ“, ИНТЕРКУЛТУРА КОНСУЛТ®;

ХРИСТИАН ЙОВЧЕВ, КООРДИНАТОР НА  „СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ“

Ключови думи за Стратегията са: свободна, сцена, съвременни изкуства, творческа икономика, творческо предприемачество, културен капитал, индустрии, основани на знание, пазар на изкуства, културна дипломация, конкурентоспособност на градовете, талант, технология, споделяне.

Свържете се с нас на адрес spodelena.vizia@gmail.com или пишете директно във фейсбук страницата ни - https://www.facebook.com/spodelenavizia/

 

Моля почакайте...