Седемнайсет предложения бяха получени в рамките на първата сесия на ПРОГРАМА „НАВЪН“

Photo Center

Седемнайсет предложения бяха получени в първата сесия на ПРОГРАМА „НАВЪН“ - за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда - площадка „Мавзолей“.

Програмата на Столична община, приета през месец юли тази година в изпълнение на стратегията „София - творческа столица“, подкрепя финансово реализацията на непредставяни досега иновативни произведения на съвременните визуални изкуства в публично пространство, които да подпомогнат създаването на нови публики и отворен дискурс на срещата с изкуството.

Специално сформирана творческа комисия към Дирекция „Култура” на Столична община, съставена от експерти в сферата на визуалните изкуства и на урбанизма, ще оценява приетите предложения, като резултатите ще бъдат обявени в средата на месец декември и ще бъдат представени публично.

Подкрепените проекти ще бъдат изложени на площадка „Мавзолей“ между три и девет месеца през 2019 г., като общата предвидена субсидия за реализацията им е в размер на 100 000 лв.

Временната арт инсталация „Бронзовата къща“, която беше осъществена благодарение на двустранен австрийско-български културен диалог и постави начало на обживяване на площадката на бившия мавзолей като пространство за изкуство в градска среда, ще бъде демонтирана в началото на 2019 година.

Снимка: Стефан Джамбазов

Моля почакайте...