Програма на Столична община за развитие на физическото възпитание и спорта 2020

До 17 март се приемат проектни предложения за финансиране по Програмата на Столична община за развитие на физическото възпитание и спорта.

Ще бъдат финансирани освен проекти свързани със спорт и такива, които са посветени на социалната и образователната интеграция, младежките дейности, приобщаващото образование и екологията. 

Могат да кандидатстват държавни и частни образователни институции, районни администрации и малки населени места, спортни клубове и неправителствени организации. 

Подробностите ще намерите на https://www.sofia.bg/en/physical-education-and-sport?fbclid=IwAR3kVo2dpmEQUcLF8gpkql3kwWG11IIyHAvtD5HMIvKnSKWm0qoo6jR5lms 

Моля почакайте...