Прием на предложения за раздел "Лятна програма" - логистична подкрепа на събития, които се провеждат на постоянни или временни сцени

Sofia_Music_Promo_image_06

До 30 юли 2020 г. ще бъдат приемани предложения за логистична подкрепа на събития, които се провеждат на постоянни или временни сцени, със свободен или платен достъп. Предоставяната подкрепа от Столична община е по смисъла на т.2 от Приложение №24 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги.

Предложенията се разглеждат от Комисия и следва за отговарят на изискванията, заложени в Раздел „Лятна програма” в Календара на културните събития на Столична община за 2020 г. Не се допуска провеждането на промоционални събития и рекламни дейности на търговски продукти, както и съдържание, което под каквато и да е форма отправя послания за религиозна, расова, етническа или политическа омраза, насилие, нетърпимост.

Организаторите следва да предоставят преференциални условия за ползване на открити сцени за прояви от Календара на културните събития на Столична община за 2020 г., както и за събития на общински културни институти, в това число и общинските театри.

Предложенията се приемат в деловодството на дирекция „Култура” на Столична община на пл. „Славейков” №4, ет.4. Необходимите документи ще намерите на: https://kultura.sofia.bg/calendar/section-23-formulyari_za_kandidat.html - Документи за кандидатстване за раздел "Лятна програма" -  логистична подкрепа на събития, които се провеждат на постоянни или временни сцени.

Моля почакайте...