Презентации от обучението за кандидатстване по Столична програма „Култура”- 2019 г.

Презентациите, представени на обучението за кандидатстване по Столична програма „Култура” – 2019 г., може да изтеглите тук: 

Съдържателен обхват и правила за подаване на проектни предложения 2019 г.

Условия за участие, необходими документи, критерии за оценка

 

Моля почакайте...